Begravelseshjælp og tilskud til begravelse | Min Afsked

Den sidste afsked

Begravelseshjælp og tilskud til begravelse

Når et familiemedlem eller en ven går bort, kan det være en utrolig vanskelig tid for alle involverede. Udover at sørge og bearbejde tabet, skal de pårørende også tage sig af praktiske opgaver, herunder at vælge en bedemand til planlægningen af en begravelse eller en bisættelse. Planlægning af en begravelse kan være både stressende og dyrt, og for mange mennesker kan det være en økonomisk byrde. Heldigvis findes der forskellige former for begravelseshjælp og tilskud, som kan hjælpe med at lette den økonomiske byrde. I dette blogindlæg bliver du guiden igennem alt om begravelseshjælp, herunder hvad begravelseshjælp er, hvordan man søger, hvem der kan modtage begravelseshjælp og hvor meget man kan få i begravelseshjælp.

Hvad er begravelseshjælp?

Begravelseshjælp er en økonomisk ydelse, der gives til personer, der har mistet en pårørende. Hjælpen gives typisk til dækning af omkostningerne ved en begravelse eller en bisættelse. Hjælpen er skattefri og udbetales af Udbetaling Danmark. Hos Min afsked hjælper vi altid med at søge begravelseshjælp for de pårørende.

Hvem kan få begravelseshjælp?

For at være berettiget til begravelseshjælp skal afdøde have været bosat i Danmark på tidspunktet for dødsfaldet. Alle personer, som er født før 1. april 1957, vil altid modtage 1050,- i begravelseshjælp. Herefter er det op til Udbetaling Danmark at afgøre, om der kan modtages yderligere økonomisk støtte. Udbetaling Danmark vurderer ud fra en skifteretsattest, hvor meget de efterladte er berettiget til.

Hvordan søger man begravelseshjælp?

Ansøgning om begravelseshjælp vil som udgangspunkt ske igennem bedemanden. Hos Min afsked sørger vi altid for at søge om begravelseshjælp for de pårørende. Det eneste, de pårørende selv skal sørge for, er at indsende skifteretsattesten, når denne foreligger. Dette gøres meget nemt via Borger.dk

Hvor meget kan man få i begravelseshjælp?

Det er muligt at få op til 12.500,- i begravelseshjælp. Beløbet afhænger bl.a. af formuen i boet. Nedenfor har vi listet forudsætninger, som har indflydelse på beløbets størrelse

Under 18 år:

10.450,- (2024) uanset formue

Født før 1. april 1957:

Minimum 1050,-

Afdøde/ægtefælles formue overstiger 54.300,-:

Der udbetales ikke begravelseshjælp

Afdøde/ægtefælles formue er mellem 41.800,- og 54.300,-

Der udbetales nedsat begravelseshjælp.

Afdøde/ægtefælles formue er under 41.800,-

Der udbetales fuld begravelseshjælp på 12.500,-.

 

Ingen ægtefælle/børn over 18 år og formue overstiger 33.450,-:

Der udbetales ikke begravelseshjælp.

Ingen ægtefælle/børn over 18 år og formue er mellem 20.950,- og 33.450,-:

Der udbetales nedsat begravelseshjælp.

Ingen ægtefælle/børn over 18 år og formue er under 20.950:

Der udbetales fuld begravelseshjælp på 12.500,-.

 

Tallene er opdateret i 2024

 

Formuen afhænger af følgende:

  • Indestående på bankkonti
  • Pantebreve, obligationer og aktier
  • Kontanter
  • Ejendomsværdi
  • Andele i boligforeninger
  • Investeringsbeviser og anparter
  • Engangsudbetalinger i forbindelse med dødsfald
  • Gæld