Askespredning på Havet I Få hjælp til Aspespredning til Søs

Askespredning

Askespredning - en smuk og værdig afsked

Vi hjælper jer med askespredning

Giv jeres kære en god og tryg afsked

Asken af jeres kære kan spredes på vand. Det kan være på åbent hav eller ved større fjorde. Hos min afsked hjælper vi jer med at få udfyldt de dokumenter, der skal til for askespredning samt arrangere spredningen, hvis I ikke selv har mulighed for dette.

Spredningen af aske over åbent hav kan ske, hvis afdøde skriftligt har angivet et ønske om dette. Hvis afdøde ikke har efterladt et skriftligt ønske om askespredning over åbent hav, kan der søges dispensation til askespredning, hvis der ikke herskes tvivl om, at det var afdødes ønske blandt de pårørende.

Omsorg og empati

Den mest ordentlige og smukke afsked

Der kan være mange grunde til ønsket om askespredning i åbent hav. Det kan være afdøde var tidligere sejler, sømand eller havde anden relation til havet, og derfor ønsker at få spredt sin aske ude på havet.

Vi tilbyder i høj grad omsorg og empati til pårørende og hjælper med at skrive tale, valg af sange med mere. Som pårørende kan der være meget arbejde at tage sig af i alt det praktiske, der følger med en askespredning på åbent hav. Derfor er min afsked her for at hjælpe med at overskueliggøre processen, så afdøde kan få den opmærksomhed og omsorg, som vedkommende fortjener.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Min afsked hjælper med askespredning på åbent hav og tager kærlig hånd om pårørende. Derudover sørger vi for alt det praktiske, der hører med en askespredning på havet. Alt vil naturligvis passe til jeres behov, så I får en god afsked med jeres kære. Kontakt os for at høre mere om askespredning.

Ring +45 73 70 66 20  Askespredning hos min afsked

  Askespredning til vands er både en smuk og naturlig måde at afholde den sidste afskedsceremoni på. Der kan være mange grunde til, at man som pårørende ønsker, at det sidste farvel med afdøde skal ske på åbent hav. Mange vælger denne smukke form for afsked, hvis afdøde enten havde et nært forhold til havet, eller hvis afdøde frabad sig et gravsted. Det er i dag blevet mere almindeligt at frabede sig et fysisk gravsted, af hensyn til de pårørende, for at undgå pleje og pasning af gravstedet i den efterfølgende tid. Askespredning til vands er således en smuk og ærefuld måde at få sagt det sidste farvel på.

  Et ærefuldt og naturligt farvel

  Hos min afsked oplever vi, at askespredning på åbent hav er blevet en foretrukken måde at sige det sidste farvel på. En sådan ceremoni er både ærefuld og smuk, idet den forbinder det naturlige og det menneskelige på en helt særlig måde. Selvom at afdøde måske ikke havde en særlig tilknytning til havet, kan det stadig være af stor betydning at få spredt asken på åbent hav. Mange nedfælder det som et ønske i den sidste vilje for at ære naturen, hjemstavnen eller måske et særligt minde til vands. For de pårørende betyder det også, at selvom afdøde måske har frabedt sig et gravsted, vil det alligevel altid være muligt at mindes vedkommende ved at søge mod havet. Denne form for et sidste farvel er i alle tilfælde ærefuldt både for afdøde og for de pårørende.

  Gælder der særlige regler gælder for askespredning?

  I vores forretninger rundt omkring i landet bliver vi ofte spurgt ind til, om der er særlige askespredning regler i Danmark. Det forholder sig således, at denne type afskedsceremoni skal opfylde et par gældende regler, før at det kan blive en realitet. Noget af det vigtigste er naturligvis, at afdøde skriftligt erklærede et ønske om denne type afskedsceremoni. Har afdøde ikke erklæret dette skriftligt men måske mundtligt overleveret det til Jer som pårørende, kan der søges om en dispensation, således at både afdøde såvel som pårørende får den sidste afskedsceremoni som ønsket.

  Et andet hyppigt spørgsmål vi bliver mødt med, drejer sig om hvorvidt askespredning på land er tilladt. Af særlige askespredning regler gælder det dog, at denne form for ceremoni kun må afholdes på åbent hav eller ved større fjorde. Det er dermed ikke tilladt at udføre askespredning på land. Hos min afsked har vi flere års erfaring med flere forskellige former for afskedsceremonier og de dertilhørende regler for disse. Vi vil derfor altid stå til rådighed for at rådgive Jer som pårørende, når det drejer sig om de særlige askespredning regler. Har der derimod været et særligt ønske fra afdøde om askespredning på land, kan vi naturligvis også rådgive om, hvilke andre alternativer der er til dette.

  Hvad koster askespredning?

  Hvis man som pårørende ønsker at opfylde det sidste ønske for afdøde med en afskedsceremoni på åbent hav, er det ganske naturligt at ville høre mere om, hvilken pris på askespredning til vands man som pårørende skal regne med. Dette er et helt reelt spørgsmål, som vi ofte møder i vores daglige arbejde. Som med så meget andet er der dog forskellige behov og ønsker for en afskedsceremoni, og derfor kan det være vanskeligt at afgøre en pris på askespredning til vands, før vi har hørt mere til de pårørendes ønsker for en sådan ceremoni. I et sådan tilfælde er der nemlig flere ting at tage stilling til, som vi naturligvis vil gøre vores bedste for at rådgive de pårørende nærmere om. Af denne grund vil vi anbefale Jer som pårørende, der efterlyser en pris på askespredning at tage kontakt til os hos min afsked. Vi står altid klar til at besvare praktiske spørgsmål og rådgive Jer i denne beslutningsproces.