"Livet er unikt og det skal afskeden også være.
Vi rådgiver og hjælper jer til den.
Vi har en mission om at gøre døden mere naturlig og mindre tabubelagt.
Vi vil imødekomme alle jeres ønsker og deltager personligt fra start til slut." 

Else Mikkelsen

introduktion

Om mig

om mig

Else mikkelsen

Jeg er født i 1963 og bor i Nørresundby med Kim og har 3 voksne sønner og 2 børnebørn. Jeg er uddannet sygeplejerske og har mere end 20 års erfaring i sundhedsvæsenet, hvor jeg har arbejdet professionelt med børn og voksne i sorg og krise. Jeg ved derfor, hvad pårørende gennemlever, når de mister - idet jeg desværre også selv har haft det tæt inde på livet. Jeg vil gerne støtte dig og dine i en svær tid og give din kære en tryg og værdig afsked.

Døden er som et skib, der sejler bort med en af vore kære. Vi står på stranden og ser det forsvinde.
Det bliver mindre og mindre og forsvinder til sidst helt ud i horisonten, der hvor himmel og hav mødes.
Vi ser på hinanden og siger “Nu er han væk”.
Men ligeså sikkert er det, at der på den anden side står nogen, der siger: “Se, der kommer han”.

Else Mikkelsen

velkommen

Muligheder

Muligheder

Begravelse

Ved begravelse holdes højtideligen først i en kirke eller i et kapel. Dernæst bæres kisten ud til graven, hvor den sænkes i jorden. Jeg vil være behjælpelig hele vejen, så I får den smukkeste afsked med jeres kære.

Muligheder

Bisættelse

Ved bisættelse holdes højtideligheden først i en kirke eller et kapel. Dernæst bæres kisten ud til rustvognen og kisten køres til krematoriet.

Når urnen er klar kan den sættes i jorden ved en lille højtidelighed eller man kan vælge de ukendtes grave.
Jeg vil hjælpe og støtte jer i den svære tid og sørge for at afskeden bliver smuk og efter jeres ønsker.
Er man ikke medlem af folkekirken, kan man vælge andet end kirke og kapel.

Muligheder

Askespredning

Asken af jeres kære, kan spredes på vand. Det skal være på åbent hav eller større fjorde. Efter spredningen destrueres urnen.

Det er ikke tilladt at sprede asken på land og i søer og vandløb.
Jeg vil hjælpe jer til at få udfyldt de dokumenter der skal tl for askespredning, samt med at arrangere spredningen, hvis I ikke selv har mulighed derfor

Muligheder

Borgerlige ceremonier

Når afdøde ikke er medlem af folkekirken, kan der afholdes en ceremoni efter eget ønske uden kirke og præst.

Begravelsen eller bisættelsen kan afholdes i haven, på stranden eller i skoven - nøjagtig som I vil - i Nørresundby, Aalborg, Vejgård, Vestbjerg, Vester Hassing og mange andre nordjyske byer.

Muligheder

MIN SIDSTE VILJE

Vi efterlader vores pårørende i sorg, når vi går bort.

Det er en svær situation at være i for dem, og det er ikke rart at skulle tage afgørende beslutninger på dine vegne. Alle de praktiske ting kan hurtigt være uoverskuelige. Derfor anbefaler jeg, at man udfylder Min Sidste Vilje. Så vores nærmeste kan fokusere på sorgen og ikke det praktiske. Vi skal tage stilling til mange ting. Vi – eller vores pårørende – skal ikke blot tage stilling til spørgsmål om begravelse eller bisættelse samt detaljer for ceremonien. Min erfaring er, at jo mere man har bestemt og valgt på forhånd, jo mere hjælper vi vores pårørende i den svære situation. Min Sidste Vilje er en hjælp til de pårørende.

velkommen

muligheder

Muligheder

TILSKUD

Der findes forskellige tilskuds-ansøgninger i forbindelse med bisættelser og begravelser.

Min Afsked hjælper med dette. Der ydes altid et grundtilskud på 1.050,- hvis afdøde er født før 1. april 1957. Er afdøde under 18 år er grundtilskuddet 8.700,- Det øvrige tilskud er formuebestemt. Efterlevende ægtefælle eller registrerede sambo samt børn under 21 år, får automatisk udbetalt tilskud fra ATP, såfremt afdøde har indbetalt til dette.

Links: ATP, Kommunalt Tilskud & Sygeforsikring Danmark

Muligheder

BANK OG SKIFTERET

Når dødsfaldet er registreret, bliver afdødes bankkonti spærret og det gælder også, hvis den er fælles med ægtefælle.

Den åbnes først igen når skifteretten har afklaret arveforholdene og boet er gjort op. Banker er dog behjælpelige med et beløb til de efterladte. Man kan godt betale begravelsen fra den spærrede konto, hvis der er dækning på kontoen.

Skifteretten vil sende brev angående et møde i skifteretten - typist 6-8 uger efter dødsfaldet.

Muligheder

UNDERVISNING OG FOREDRAG

Jeg kommer gerne og holder foredrag / temaaftener i Aalborg, Nørresundby - ja hele Nordjylland!

Der er mange emner, men det kunne f.eks være: Hvad sker der, når et menneske dør ? Hvad er bedemandens arbejde ? Begravelse / Bisættelse ? Borgerlige ceremonier. Min sidste vilje. Børn der mister. Undervisning til konfirmander.

Muligheder

MINDEKUFFERT

Min afsked tilbyder en mindekuffert, der kan indeholde billeder og ting, som minder en om den, man lige har mistet.

Når sorgen til tider fylder meget, kan man tage den frem, mindes og blive lidt i sorgen til den igen passerer.

Kontakt

Else Louise Mikkelsen | +45 26 44 02 41 | Else@minafsked.dk

Adresse

Else Louise Mikkelsen | Skrågade 4, st. | 9400 Nørresundby