Hvad er et dødsbo? Læs mere på vores hjemmeside | Min Afsked

Den sidste afsked

Hvad er et dødsbo?

Dødsbo og dets betydning

De fleste er klar over, at ens arvinger på et tidspunkt skal behandle ens eget dødsbo. De færreste har dog en egentlig plan for, hvordan det skal gribes an.

Dødsboets opgaver varierer fra de almindelige forhold om, hvornår må man tømme et hus for indbo til de større opgaver med, hvordan arven skal fordeles.

Det er ikke tilfældigt, at behandling af dødsboer er kilde til mange stridigheder mellem arvinger. Dødsboet stiller krav om, at arvingerne skal håndtere både juridiske forhold og økonomiske vilkår, og dette vel og mærke på et tidspunkt, hvor der også ofte er store følelser og sorg til stede.

Kan du gøre noget?

Det er imidlertid muligt at lette hverdagen for ens arvinger. Dette sker ved at lave et testamente.

Testamentet kan i den sammenhæng bedst sammenlignes med en drejebog for, hvordan boet eller boerne skal behandles.

Det er min erfaring, at der er sket i skred i, hvordan testamenterne anvendes.

Tidligere har testamenter kun været anvendt som fordelingsnøgler af arven.

I dag indeholder testamenterne typisk også vilkår om, hvordan arven skal behandles, skal den være særeje for arvingerne og også ønsker om, hvordan dødsboet behandles.

Den nye trend er, at man også indsætter en begrundelse om baggrunden for en skæv fordeling af arven.

Dette gør behandlingen af dødsboet betragteligt nemmere for arvingerne og det kan klart anbefales. 

Opret et gyldigt testamente til fordeling af arv, så du sikrer dig og dine efterladte bedst muligt den dag, du dør. Testamentet kan også være med til at sikre uenigheder mellem dine efterladte. 

Hvad må man og hvad skal man som arving i et dødsbo?

Et dødsbo opstår først juridisk, når boet er udleveret til arvingerne fra skifteretten. Indtil da må arvingerne ikke foretage sig noget. Arvingerne må derfor ikke dele indbo, opsige lejemål, benytte afdødes bil, betale regninger eller fordele aktiver mellem sig.

Det er kun, hvis der findes aktiver ved afdøde, der skal tages hånd om, at arvingerne må disponere for at beskytte aktivets værdi eller forhindre, at aktiver helt forsvinder.

Arvingerne har derfor en pligt til at være opmærksom på, om der er sådanne aktiver. Denne pligt påhviler som udgangspunkt boets kontaktperson.

Har du brug for advokat til dødsbobehandling, herunder boopgørelse af dødsbo, og du er usikker på, hvad der er rigtigt at gøre? Så kan det være en god ide at kontakte en advokat eller i hvert fald være enige om at gøre noget sammen som arvinger

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, STORM Advokatfirma.